Therapie


Voor wie

Praktijk voor psychologie Utrecht werkt met

v††Kinderen en jongeren

v††Volwassenen

v††Gezinnen en partnerrelaties

Werkwijze

U kunt uzelf (en partner), uw kind of uw gezin telefonisch aanmelden en samen met u zal bezien worden of het verstandig is om een eerste afspraak te maken. Meestal is een verwijzing van de huisarts nodig, en het is altijd belangrijk om aan uw zorgverzekeraar te vragen hoe de vergoeding voor u is georganiseerd.

Na het eerste gesprek wordt samen met u een idee gevormd over wat er aan de hand is (hypothese) en wordt besloten of er meer oriŽnterende gesprekken nodig zijn of dat direct een behandelvoorstel gemaakt kan worden.

Het traject van behandeling is soms kort (enkele gesprekken) en soms lang (een tot twee jaar), dat is afhankelijk van de complexiteit van de vraag. Wel is het streven om de behandeling zo lang als nodig en zo kort als mogelijk te houden. Als het nodig is, wordt samengewerkt met een (kinder- en jeugd)psychiater. Als u hiervoor toestemming geeft, wordt samengewerkt met de huisarts, school of andere relevante betrokkenen.

Voorbeelden van klachten zijn

Bij kinderen en jongeren

†††††††† Opvoedings- en gedragsproblemen

†††††††††Aandachtsproblemen en druk gedrag

†††††††† Trauma en hechtingsproblemen; verliesverwerking

†††††††††Depressie en stemmingsklachten

†††††††††Angst en dwang

†††††††††Problemen in het maken van contact, autisme

†††††††††Ontwikkelingsproblemen

†††††††† Omgaan met een verstandelijke beperking


Bij volwassenen en gezinnen (naast bovengenoemde vragen)

†††††††††Traumatische gebeurtenissen of onverwerkte rouw

† † † † † Overspannenheid, stress en " burn-out"

†††††††††Werkgerelateerde klachten

†††††††††Zingevings- of levensfaseproblemen

†††††††††Problemen met zelfstandigheid, onzekerheid of assertiviteit

†††††††††Vaak voorkomende conflicten

†††††††††Relatieproblemen

†††††††† Hoe omgaan met speciale vragen van uw kind

† † † † †Lichamelijke klachten waarvoor geen†
†† duidelijke verklaring is (b.v. hoofdpijn, maagpijn)


Tarieven en vergoeding

Voor psychotherapeutische gesprekken hanteert Praktijk voor Psychologie Utrecht een tarief van 95,- euro per consult van 45 minuten. Dit tarief geldt ook voor het intakegesprek.

Drs. M.C. Janmaat beschikt over de vereiste registraties en contracten om psychologische behandeling te verrichten in de eerstelijns psychologie. De vergoedingen die ontvangt hangen af van uw verzekeraar. Voor vergoeding van behandeling heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Daarnaast zijn BSN-nummer en verzekeringsnummer noodzakelijk.


Eerstelijns psychologische behandeling

Eerstelijns psychologische behandeling valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. In 2014 veranderen een aantal zaken in de vergoeding. Lees voor meer informatie zorgverzekering

De Praktijk voor Psychologie Utrecht streeft er naar om met zoveel mogelijk zorgverzekeraars contracten af te sluiten. Het voordeel hiervan voor u is dat de praktijk de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar int. Uw verzekeraar verrekent vervolgens met u de wettelijk verplichte eigen bijdrage en eigen risico. Wij raden u aan om bij de praktijk te informeren of er een contract is afgesloten met uw verzekeraar.


Kind en Jeugd

Voor de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar heeft de praktijk in 2020 een contract voor een beperkt aantal behandelplaatsen.

Neem contact op met uw Buurtteam om te informeren over de mogelijkheden en voor de verwijzing.

Betaling door werkgever

In steeds meer gevallen zijn werkgevers bereid om de kosten van psychologische behandeling van hun werknemers (deels) te vergoeden. Informeer bij uw werkgever (afdeling P&O, bedrijfsmaatschappelijke dienst) of er voor u mogelijkheden op dit gebied bestaan.

PGB of AWBZ

In bepaalde gevallen kan uw behandeling betaald worden vanuit uw PGB of vanuit de AWBZ. Neemt u in deze gevallen contact op met de praktijk.

Wijze van betalen

Tenzij er met u, op basis van bovenstaande informatie, afwijkende afspraken zijn gemaakt, ontvangt u aan het einde van de maand een factuur voor de gesprekken van die maand. U dient deze factuur binnen 30 dagen te betalen.

Ook bij rechtstreekse declaratie bij uw zorgverzekeraar bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Voor alle betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van de Praktijk voor Psychologie Utrecht van toepassing.

Afzeggen van afspraken

Indien u uw afspraak moet afzeggen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de reguliere kosten berekend.

V

V

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com