Welkom

Van 1 tot en met 30 november is de praktijk gesloten.

Met alle cliënten die in behandeling zijn is besproken hoe deze periode het best kan worden overbrugd.

Mochten er onverhoopt toch dringende vragen ontstaan dan kunt u het beste het volgende doen:


-In geval van acute nood: bel 112

-Bij urgente vragen die niet kunnen wachten: bel de huisarts of (buiten kantooruren) de huisartsenpost.

- Met cliënten onder de 18 jaar is afgesproken dat zij dringende vragen met ouders kunnen bespreken, dan wel naar welke collega zij kunnen gaan.

- Voor volwassen cliënten zijn bij dringende vragen de volgende collega's achterwacht:

1-10 november Ellen Middag info@psychologiepraktijkmiddag.nl

13-17 november Rinske Frima 0627495884

20-30 november Elvira vd Beemt 0681050473Praktijk voor Psychologie Utrecht is opgericht door drs. Miriam Janmaat. Zij biedt hier therapie en coaching aan


Er wordt gewerkt met kinderen en jongeren, volwassenen (particulier en vanuit arbeidssituatie) en gezinnen/relaties. Het gaat om de kwaliteit van leven.


De praktijk biedt therapie in de eerste lijn. De praktijk beschikt over veel benodigde registraties en contracten om vergoed te worden vanuit de ziektenkostenverzekering. 


Coaching wordt toegepast op een specifieke individuele vraag met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling. Er wordt efficiënt en doelgericht gewerkt naar een bewustzijnsverhoging. De kosten worden particulier of door de werkgever gefinancierd.


Neem contact met mij op


Neem gerust contact met mij op via e-mail voor al uw vragen.